ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ