ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ