Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων.

Σκοπός της είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης της νομοθεσίας και νομολογίας για θέματα ισότητας των φύλων για κάθε ενδιαφερόμενη/ενδιαφερόμενο, πολίτες, εφαρμοστές του νόμου και υπηρεσίες.

Η νομοθεσία και νομολογία έχουν συλλεχθεί και ταξινομηθεί με τρόπο που τις καθιστά εύκολα προσπελάσιμες από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου), στο πλαίσιο του Έργου «Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας-Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Προτάσεις απλούστευσης της νομοθεσίας». Η περαιτέρω επικαιροποίηση των νομοθετικών διατάξεων γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Το υλικό είναι ταξινομημένο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: ανά τομέα δικαίου, ανά τομέα πολιτικής και ανά θεματική συλλογή, ενώ παρέχεται και ηχητικό αρχείο της θεματικής συλλογής για ΑμεΑ. Τα νομοθετήματα και η νομολογία διασυνδέονται μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα για περαιτέρω διευκόλυνση των χρηστών και χρηστριών.

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και διάχυση της νομοθεσίας για θέματα ισότητας των φύλων» .

Ευχόμαστε μία ευχάριστη και λειτουργική πλοήγηση.