ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ