ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ