ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ