ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗ