ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ