ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ