Νομολογία Ποινικού Δικαίου

 • ΑΠ 2056/2004

  Παραπομπή για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

 • ΑΠ 207/2011

  Μαστροπεία - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα - Παραγραφή -. Αναιρείται το προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα ως προς κάποιες από τις μερικότερες πράξεις του εγκλήματος της μαστροπείας κατ' εξακολούθηση. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι αυτές υπέπεσαν σε παραγραφή, εφόσον από τον χρόνο τέλεσής τους έχει παρέλθει πενταετία χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος λόγος αναστολής της παραγραφής. Επιπλέον η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε νομότυπα, εμπρόθεσμα και περιέχει παραδεκτούς λόγους αναίρεσης.

 • ΑΠ 207/2011

  Αναιρείται το προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα ως προς κάποιες από τις μερικότερες πράξεις του εγκλήματος της μαστροπείας κατ' εξακολούθηση. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι αυτές υπέπεσαν σε παραγραφή, εφόσον από τον χρόνο τέλεσής τους έχει παρέλθει πενταετία χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος λόγος αναστολής της παραγραφής. Επιπλέον η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε νομότυπα, εμπρόθεσμα και περιέχει παραδεκτούς λόγους αναίρεσης.

 • ΑΠ 226/1987

  Αναιρείται, ελλείψει αιτιολογίας, απόφαση για εκούσια απαγωγή (328 ΠΚ), γιατί δεν αναφέρει αν ο κατηγορούμενος γνώριζε την ανηλικότητα της απαχθείσας, αν και αυτός απολογούμενος είπε ότι από την ίδια είχε πληροφορηθεί ότι ήταν 18 ετών.

 • ΑΠ 2277/2002

  Κατ’ επάγγελμα διευκόλυνση της ασέλγειας μεταξύ άλλων.

 • ΑΠ 246/ 1993

  Οι παροχές από πορνικά κέρδη καθημερινά επαναλαμβανόμενες για ορισμένο χρονικό διάστημα συνιστούν μία πράξη διαρκούς εγκλήματος και όχι κατ΄εξακολούθηση έγκλημα.

 • ΑΠ 266/2010

  Αποπλάνηση παιδιού κάτω των 10 ετών. Έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει έφεση Εισαγγελέως κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Μη χείρων η θέση του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αιτίαση.

 • ΑΠ 272/2002

  Σε περίπτωση που ενήλικος παραπλανά ανήλικο του ίδιου φύλου, νεότερο των 15 ετών, στο να ενεργήσει ή υποστεί παρά φύση ασελγή πράξη μαζί του, γνωρίζοντας την ανηλικότητά του αυτή, πραγματώνει συγχρόνως την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση τόσο του εγκλήματος της αποπλανήσεως παιδιού όσο και εκείνου της παρά φύση ασέλγειας. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή μεταξύ των δύο αυτών εγκλημάτων.

 • ΑΠ 282/2002

  Eφόσον η πράξη του κατηγορουμένου κατά προσώπου νεότερου των 15 ετών δεν είναι μία ήσσονος σημασίας ερωτική εκδήλωση, οπότε θα μπορούσε να θεμελιώσει ασελγή χειρονομία αλλά έχει έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, στοιχειοθετείται αποπλάνηση.

 • ΑΠ 334/1979

  Απατηλή επίτευξη συνουσίας. Ο δράστης προσποιήθηκε ότι ήταν ο σύζυγος του θύματος.

 • ΑΠ 358/2011

  Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για βιασμό κατ' εξακολούθηση.

 • ΑΠ 358/2011

  Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για βιασμό κατ' εξακολούθηση.

 • ΑΠ 388/1993

  Παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων από κερδοσκοπία. Ως αυτουργός του εγκλήματος τιμωρείται και αυτός, που επιτρέπει αφ`εαυτού την ενέργεια της ασελγούς πράξης, έστω και εάν δεν προσδοκά κανένα ίδιον όφελος ή είναι αυτός που παρέχει προς τον συμπράττοντα το κέρδος.

 • ΑΠ 428/2001

  Εκμετάλλευση πόρνης. Καταδίκη του κατηγορούμενου ο οποίος διαβίωνε από τα πορνικά κέρδη.

 • ΑΠ 497/2000

  Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που έκρινε ότι οι προσκύψασες ενδείξεις σε βάρος των κατηγορουμένων για ομαδικό βιασμό ήσαν επαρκείς για να στηρίξουν κατηγορίες εις βάρος τους για το ανωτέρω αδίκημα. 

 • ΑΠ 531/2003

  Αποπλάνηση παιδιού. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. Ανάκληση της έγκλησης και οριστική παύση της ποινικής δίωξης.

 • ΑΠ 560/2010

  Διαφορά εγκλήματος πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις από αυτό της αποπλάνησης παιδιών. Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση παιδιών που είχαν συμπληρώσει το 10°, όχι, όμως, και το 13° έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή. Η επισκόπηση και λήψη υπόψη φωτογραφικών αποτυπώσεων από βιντεοκασέτα που κατασχέθηκε δεν προσκρούει στο ν. 2225/1994 "απόρρητο επικοινωνιών κ.λπ.". Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα από τη χρησιμοποίηση του ως άνω αποδεικτικού μέσου.

 • ΑΠ 57/2007

  Καταδίκη για βιασμό

 • ΑΠ 588/1995

  Ψευδορκία για εγκατάλειψη εγκύου

 • ΑΠ 595/1996

  Νοητή και η απόπειρα του εγκλήματος διευκόλυνσης αλλότριας ακολασίας. Για την πραγμάτωση του εγκλήματος δεν απαιτείται κατά την κρατήσασα γνώμη και η πραγμάτωση της ασέλγειας.