ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ