Σχέσεις γονέων που συμβιώνουν με σύμφωνο συμβίωσης και των τέκνων τους