Έτος
2002
Νόμος / διάταξη που αφορά
304 ΠΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
ΟΛΟΙ
Σημασία απόφασης
Η ευθύνη του ιατρού