Έτος
1990
Νόμος / διάταξη που αφορά
359 ΠΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
ΟΛΟΙ
Σημασία απόφασης
Έννοια της συμπαράστασης

 

[…] Με την ως άνω απόφαση, ο δράστης καταδικάσθηκε αμετακλήτως σε ποινή φυλακίσεως 9 μηνών για την πράξη της εγκαταλείψεως εγκυμονούσης. Από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι ο δράστης είχε ολοκληρωμένες σαρκικές επαφές με την …, από τις οποίες η τελευταία έμεινε έγκυος στις αρχές Ιουνίου 1983. Με βάση τα περιστατικά αυτά δέχθηκε το Εφετείο ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της συλλήψεως, που περιλαμβάνεται μεταξύ της 300ής και 180ής ημέρας πριν από τον τοκετό (από 7.5.1983 έως 7.9.1983) και ειδικότερα στις αρχές Ιουνίου 1983, ο δράστης ήλθε σε σαρκική συνάφεια με το θύμα, από την οποία και έμεινε έγκυος η τελευταία, με αποτέλεσμα να γεννήσει στις 7.3.1984 θήλυ τέκνο, του οποίου πατέρας είναι ο καταδικασθείς. Ακόμη δέχθηκε το Εφετείο ότι το γεγονός ότι το θύμα ομολογεί σε δικόγραφά της ή σε καταθέσεις της ότι όταν συνέλαβε ήταν παρθένα δεν μπορεί να αναιρέσει τα ανωτέρω περιστατικά, αφού, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σαρκική συνάφεια μεταξύ άνδρα και γυναίκας, χωρίς να επέλθει ρήξη του παρθενικού υμένα, ήτοι να πραγματοποιηθεί ατελής σαρκική συνάφεια, που δεν αποκλείει τη σύλληψη.