Έτος
1999
Νόμος / διάταξη που αφορά
328 ΠΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
ΟΛΟΙ
Σημασία απόφασης
Η σημασία του γάμου στην εκούσια απαγωγή

 

Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βούλευμα:

Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την προανάκριση και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, την απολογία του κατηγορουμένου σε συνδυασμό και με τα έγγραφα που προσκομίστηκαν προέκυψαν τ` ακόλουθα κρίσιμα και ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Η ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε κατόπιν της από 22.8.1995 έγκλησης του Μ.Γ., κατοίκου Ευβοίας, πατρός της ανήλικης Μ.Π., η οποία απήχθη εκουσίως και με σκοπόν τον γάμο από τον κατηγορούμενο στις 22.8.1995 και οδηγήθηκε απ` αυτόν στην Καβάλα, εν γνώσει του γεγονότος της ανηλικότητας της απαχθείσης και αδιαφορώντας για το ότι η τελευταία απομακρύνθηκε από την οικία του εγκαλούντα και ασκούντα την επ` αυτής γονική μέριμνα άνευ της συγκαταθέσεώς του.`Ηδη όμως μεταξύ απαγωγέως και απαχθείσης έχει τελεσθεί γάμος στις 26.1.1996, η δε ποινική δίωξη ασκήθηκε (μεταγενέστερα) με την από 13.3. 1996 παραγγελία μας για προανάκριση. Μετά την απολογία του κατηγορουμένου, ο εγκαλών στην από 11.3. 1998 ένορκη κατάθεσή του αναφέρει ότι δεν επιθυμεί πλέον την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου….Με βάση τα προεκτεθέντα φρονούμε ότι το Συμβούλιό Σας πρέπει κατ`άρθρ. 309 παρ. 1β και 310 παρ. 1β ΚΠΔ να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορουμένου καθόσον το αδίκημα διώκεται κατ΄ έγκληση και να επιβάλει τα δικαστικά έξοδα και τέλη σε βάρος του εγκαλούντος για την γενόμενη ανάκληση (άρθρα 53 και 52 ΚΠΔ).