ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ