ΝΟΜΟΣ
Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου 3041
Έτος
2008
ΦΕΚ
Β΄ 2306
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 156, παρ.2 & 12
Αντικείμενο
Νομαρχία Έβρου
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ

Άρθρο 156 - Διεύθυνση Γεωργίας

Η Διεύθυνση Γεωργίας, αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες

2. Τμήμα Εφαρμογών και Ανάπτυξης.

12. Η εφαρμογή προγραμμάτων ΑΟΟ με ενημέρωση αγροτισσών σε θέματα αγροτικού νοικοκυριού