ΝΟΜΟΣ
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου 3272
ΦΕΚ
Β΄ 725
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 10.Η.1&2
Αντικείμενο
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εγκρίνουμε την αριθμ. 34/2009 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λακωνίας με την οποία γίνεται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.

 

Άρθρο 10 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έργο της Διεύθυνσης αυτής είναι η συνολική γεωργική ανάπτυξη του Νομού. Η επαφή και συνεργασία με τις συνεταιριστικές οργανώσεις των παραγωγών, καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες και ιδρύματα, που εξυπηρετούν τον αγροτικό κόσμο, για την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα

Η. Τμήμα Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, Διοικητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται:

1. Η εφαρμογή του προγράμματος Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας ήτοι: η ενημέρωση – εκπαίδευση των αγροτισσών σε θέματα Διατροφής, Κατοικίας, Αγωγής καταναλωτή, Οικογενειακών σχέσεων, Διαχείρισης οικονομικών, Υγιεινής, Οργάνωσης και Διαχείρισης Οικοτεχνικών και Αγροτουριστικών γυναικείων συνεταιρισμών, Ενδυματολογίας−Οικοτεχνίας και Αγροτουρισμού−ΑγροΟικοτεχνίας

2. Η εξωγεωργική επαγγελματική κατάρτιση των αγροτισσών με συνδρομή κοινοτικών προγραμμάτων με σκοπό την απόκτηση και άσκηση εξωγεωργικού επαγγέλματος για την συμπληρωματικότητα του γεωργικού εισοδήματος.