ΝΟΜΟΣ
2079
Έτος
1992
ΦΕΚ
Α' 142
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 21
Αντικείμενο
Θεραπεία πρωτοπαθούς θεραπείας και των δύο φύλων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και υγεία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Άρθρο 21

 

Στην προβλεπόμενη υγειονομική περίθαλψη, από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβάνεται και ο έλεγχος και η θεραπεία της πρωτοπαθούς στείρωσης και των δύο φύλων".