ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 281
Έτος
2002
ΦΕΚ
ΦΕΚ Α 249
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 14Α

Άρθρο 14Α

Γραφείο Ισότητας των δύο Φύλων

Αποτελεί ανεξάρτητο γραφείο, που υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή, Το Γραφείο Ισότητας:

 

α. συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται κατά την κείμενη νομοθεσία στοιχεία και πληροφορίες για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας καθώς και άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και άλλων Διεθνών Οργανισμών

β. διατυπώνει θεσμικές προτάσεις και προωθεί τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας

γ. συνεργάζεται για αντικείμενα ισότητας των δύο φύλων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας".