ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 135
Έτος
2006
ΦΕΚ
Α’ 153
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 1 §1 εδ. ζ
Αντικείμενο
Σύστημα προσλήψεων ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Άρθρο 1 - Προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού

 

 

1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ζ. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ, οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες.