ΝΟΜΟΣ
3883
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α’ 167
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 63
Αντικείμενο
Προσόντα εξέλιξης και ιεραρχίας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Άμυνα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Άρθρο 63 - Προσόντα κατατασσόμενων στελεχών

 

 

Όσοι κατατάσσονται ως στελέχη στις τάξεις των ΕΔ πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) οι γυναίκες.