ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 283
Έτος
1985
ΦΕΚ
Α’ 106
Σχετικά Άρθρα
303
Αντικείμενο
Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος, Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για στρατιωτική υπηρεσία, Απάτη για αποφυγή της στράτευσης, Παράνομη αποδημία ( προς αποφυγή στράτευσης ), Παιδοκτονία Εγκλήματα κατά της ζωής
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώματων,Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, Γυναίκες και ένοπλες συγκρούσεις,
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες Δυνάμεις
Τομέας COFOG
Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και Γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Άρθρο 303 - Παιδοκτονία

 

Μητέρα που με πρόθεση σκότωσε το παιδί της κατά τον τοκετό [ή μετά τον τοκετό, αλλά ενώ] εξακολουθούσε ακόμη διατάραξη του οργανισμού της από τον τοκετό, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.