ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ