ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ / ΘΥΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ