ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ