ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ