Νομολογία Φορολογικού Δικαίου

 • ΔΠρΑΘ 5693/2005

  Τα ποσά του οφειλόμενου φόρου επιβαρύνουν το σύζυγο που αφορά η υποχρέωση έστω και εάν οι σύζυγοι υποχρεούνται στην υποβολή κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς αναγκαστική εκτέλεση για φορολογικά χρέη επιτρέπεται μόνον κατά του συζύγου που τα οφείλει ανεξάρτητα από την υποβολή της κοινής δήλωσης

 • ΔΠρΘεσ/νικης 1215/2005

  Η υποχρέωση υποβολής κοινής  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τους  συζύγους δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύλων

 • ΔΠρΡοδ 185/2005

  Τα ποσά του οφειλόμενου φόρου επιβαρύνουν το σύζυγο που αφορά η υποχρέωση έστω και εάν οι σύζυγοι υποχρεούνται στην υποβολή κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς αναγκαστική εκτέλεση για φορολογικά χρέη επιτρέπεται μόνον κατά του συζύγου που τα οφείλει ανεξάρτητα από την υποβολή της κοινής δήλωσης.

 • ΕφΔωδ 19/2006

  Τα ποσά του οφειλόμενου φόρου επιβαρύνουν το σύζυγο που αφορά η υποχρέωση έστω και εάν οι σύζυγοι υποχρεούνται στην υποβολή κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . Συνεπώς αναγκαστική εκτέλεση για φορολογικά χρέη επιτρέπεται μόνον κατά του συζύγου που τα οφείλει ανεξάρτητα από την υποβολή της κοινής δήλωσης.