ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ