Έτος
2001
Νόμος / διάταξη που αφορά
337 παρ. 5 ΠΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
ΟΛΟΙ
Σημασία απόφασης
Κλασικό παράδειγμα σεξουαλικής παρενόχλησης

 

Το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου ΣΤ Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο, Αντιπρόεδρο,Θεόδωρο Πρασουλίδη,   Γεώργιο Βρέττα, Γεώργιο Κρασσά - Εισηγητή και Στυλιανό Μοσχολέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις  6 Μαρτίου 2001, με τη παρουσία  του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Φάκου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Μηλιάς Αθανασοπούλου,  για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ................ του ... , κατοίκου  Ρόδου, ο οποίος  εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Στέφανο Στεφανίδη, για αναίρεση της υπ` αριθμ. 1522/2000 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, Με πολιτικώς ενάγουσα την ...........του ............. , κάτοικο Ρόδου, η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου,  με την ως άνω  απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ` αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Ιουνίου 2000 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1238/2000.

Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.- Κατά το άρθρο 337 παρ. 1 Π.Κ., όποιος με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση στερείται της απαιτουμένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας όταν, εκτός των άλλων, δεν περιέχονται σαυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα πραγματικά   περιστατικά, που είναι απαραίτητα για την συγκρότηση της    αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος.

2.- Με την προσβαλλομένη 1522/2000 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, που δίκασε κατ` έφεση, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση (άρθρα 337 παρ. 1, 361 Π.Κ.). Α) Σχετικά το δικαστήριο, μετ` εκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, τα οποία προσδιορίζει κατά το είδος του έκαστο, δέχθηκε  ανελέγκτως τα ακόλουθα, σχετικά με την πρώτη πράξη. Ο αναιρεσείων, όταν η παθούσα έγραψε στο κομπιούτερ το κείμενο που της ζήτησε και ήταν έτοιμη να αποχωρήσει, από το γραφείο του, τότε, κατά μεν το σκεπτικό  «την πλησίασε προκλητικά πιάνοντας το στήθος της και λέγοντάς της ταυτόχρονα την εξής ασελγή πρόταση - άφησέ με ν` αγγίξω τα βυζάκια σου» κατά δε το διατακτικό «άπλωσε το χέρι του επάνω στην εγκαλούσα-στο ύψος της μέσης της κάτω από το στήθος και της είπε άφησέ με να αγγίξω τα βυζάκια σου». Έτσι, δεν προκύπτει σαφώς αν το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων έπιασε προκλητικά το στήθος της παθούσης ή άπλωσε το χέρι του στο ύψος της μέσης, κάτω από το στήθος της, χωρίς να το πιάσει προκλητικά, η ασάφεια δε αυτή επεκτείνεται αναγκαίως και στην παραδοχή του δικαστηρίου, ότι η, από τις πράξεις αυτές του αναιρεσείοντος, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της παθούσης ήταν βάναυση. Επομένως, για την πράξη αυτή η απόφαση στερείται της απαιτουμένης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καιπρέπει να αναιρεθεί, κατά τον βάσιμο, εκ του άρθρου 510 παρ. 1Δ ΚΠΔ., λόγον αναιρέσεως. Β) Σχετικά με τη δεύτερη πράξη της εξύβρισης, το δικαστήριο δέχθηκε, μετ` εκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, που προσδιορίζει κατ` είδος, ότι ο αναιρεσείων, όταν η παθούσα με τον πατέρα της εζήτησαν από αυτόν εξηγήσεις για τα ως άνω συμβάντα, αυτός προσέβαλε με λόγο την τιμή της και επομένως την εξύβρισε με τη λέξη «παληοθήλυκο». Για την πράξη αυτή η απόφαση περιέχει την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και το δικαστήριο που την εξέδωσε ορθώς εφήρμοσε τη διάταξη του άρθρου 361 Π.Κ., και δεν παραβίασε αυτήν ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου.

Επομένως πρέπει να απορριφθούν οι εκ του άρθρου 510 παρ. ΙΔ, ΙΕ ΚΠΔ. λόγοι

αναιρέσεως, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

Δια ταύτα

Αναιρεί την 1522/2000 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου μόνον ως προς την πράξη της βάναυσης προσβολής της γεννετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 παρ. 1 ΠΚ) καθώς και ως προς τη συνολική ποινή που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα.-

Παραπέμπει, κατά το αναιρεθέν μέρος της, την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο συντιθέμενο από άλλους δικαστές.

Απορρίπτει, κατά τα λοιπά, την από 26 Ιουνίου 2000 αίτηση του ................... για αναίρεση της 1522/2000 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου.-

                               

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις  22 Μαρτίου 2001. Και,Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 3 Απριλίου 2001.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ