Έτος
2010
Νόμος / διάταξη που αφορά
336 ΠΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
ΟΛΟΙ
Σημασία απόφασης
Βιασμός ανηλίκου κάτω των 16 ετών

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Γεώργιο Αδαμόπουλο-Εισηγητή, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στυλιανού Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος-εκζητουμένου Χ, υπηκόου ..., προσωρινά κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ..., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Παγορόπουλο, κατά της υπ'αριθμ. 229/2010 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης. Το Συμβούλιο Εφετών Κρήτης με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές του Καναδά. Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2010 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Κρήτης Αικατερίνης Στεφανουδάκη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1235/2010. Προκειμένης συζητήσεως

Αφού άκουσε τον εκζητούμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στο σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε:

Α)Να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη έφεση του εκκαλούντα.

Β)Να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος, με το οποίο το Συμβούλιο Εφετών Κρήτης γνωμοδότησε υπερ της εκδόσεως στις Αρχές του Καναδά του εκκαλούντα για την πράξη της σεξουαλικής παρενοχλήσεως. Και

Γ)Να γνωμοδοτήσει το Δικαστηριό σας υπέρ της εκδόσεως του εκκαλούντα Χ, υπηκόου ..., στις αρχές του Καναδά, προκειμένου να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για την πράξη της σεξουαλικής επίθεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 451 παρ.1 του ΚΠΔ, κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου Εφετών, με την οποία τούτο γνωμοδότησε επι αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού, επιτρέπεται σ'αυτόν για τον οποίο ζητείται η έκδοση και τον εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση στο β'τμήμα του Αρείου Πάγου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δημοσίευση της απόφασης, για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα εφετών. Επομένως η υπό κρίση από 15-9-2010 με αριθ.εκθ.καταθ.32/15-9-2010 έφεση και η από 16-9-2010 με αριθ.εκθ.καταθ.32α/16-9-2010 συμπληρωματική της πρώτης που ως εμπρόθεσμη παραδεκτώς ασκείται (ΑΠ 1591/1997, 9/1996) του Χ, υπηκόου ... ενώπιον του Γραμματέα Εφετών Κρήτης κατά της 229/2010 απόφασης (Βουλεύματος) του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης, με την οποία τούτο γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του στις δικαστικές Αρχές του ..., προκειμένου να δικασθεί για τις αξιόποινες πράξεις της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου κάτω των 16 ετών, ασκήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως και πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και ερευνηθούν κατ'ουσίαν.

Κατά το άρθρο 436 του ιδίου Κώδικα, αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επομένων άρθρων, ήτοι των άρθρων 437-456 του ΚΠΔ, οι οποίες εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτήν καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση. Τέτοια σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και ... (ως διαδόχου κράτους της Μεγάλης Βρετανίας), που ισχύει ακόμη είναι η από 11-9-2010 συνθήκη μεταξύ Ελλάδος και Μεγάλης Βρετανίας, που κυρώθηκε με το ν.4031/1912 (ΦΕΚ Α'41/3-2-1912).Στην προκειμένη περίπτωση, από την ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης, την ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου εξέταση του εκκαλούντος, το υπόμνημα του, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης και όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα γεγονότα: Με το υπ'αριθ.ΚΑΙ ... έγγραφό του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Καναδά ζητεί από τις Ελληνικές Αρχές την έκδοση στις αρμόδιες Αρχές του Καναδά του εκκαλούντος Χ, ο οποίος γεννήθηκε στις 10-4-1979 στη ..., υπηκόου ..., ο οποίος διώκεται με τα από 11-9-2009 και 6-8-2009 εντάλματα σύλληψης του Δικαστή του επαρχιακού Δικαστηρίου της Μανιτόμπα Καναδά προκειμένου να δικασθεί για τα εγκλήματα της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης του ανηλίκου Π κάτω των 16 ετών σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήτοι την ένορκη έκθεση της ... Εισαγγελέως της Εισαγγελίας της επαρχίας της ... σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική, που περιέχει όλα τα κατά το Ελληνικό δικονομικό δίκαιο (αρθρ.321 ΚΠΔ) απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι τα στοιχεία ταυτότητος του εκζητουμένου εκκαλούντος, προσδιορισμό του Δικαστηρίου στο οποίο αυτός κλήθηκε και ακριβή ορισμό των άνω πράξεων και μνεία των ποινικών διατάξεων που τις προβλέπουν. Σύμφωνα με τα άνω εντάλματα και το κατηγορητήριο ο εκκαλών την 15-6-2009 εισήλθε στο δωμάτιο του Νοσοκομείου Παίδων, που βρίσκεται στη διεύθυνση 800 ..., στο οποίο εργαζόταν ως ειδικευόμενος γιατρός. Στο δωμάτιο αυτό νοσηλευόταν ο άνω ανήλικος, ηλικίας 15 ετών. Και ενώ ο εκκαλών δεν ήταν θεράπων ιατρός του ανηλίκου τούτου και δεν είχε κανένα λόγο να εισέλθει στο δωματιό του όπου ο ανήλικος ανέμενε να χειρουργηθεί για κάταγμα στην πλάτη και ήταν σε ακινησία, την πρώτη φορά που εισήλθε στο δωμάτιο του ανηλίκου περί ώραν 01.00 της 15-6-2009 ο εκκαλών χάϊδεψε το πεός του ανηλίκου αλλά διακόπηκε από μία νοσοκόμα που προσποιήθηκε ότι έκανε μία εξέταση ενώ στη συνέχεια περί ώρα 4.30 της ίδιας ημέρας εισήλθε πάλι στο δωμάτιο του ανήλικου και άρχισε να χαϊδεύει το πέος του ανήλικου μέχρι να εκσπερματώσει και συνέχισε με πεοθηλασμό μέχρι που το θύμα του είπε να σταματήσει και τον ρώτησε τι κάνει οπότε αυτός (εκκαλών) έφυγε από το δωμάτιο. Τα εντάλματα αυτά (συλλήψεως) συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα για το παραδεκτό της αίτησης αυτής (έκδοσης) έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ότι ο εκκαλών είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο του οποίου ζητείται η έκδοση, όπως και ο ίδιος παραδέχεται. Περαιτέρω και αναφορικά με την κατηγορίας της σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος του άνω ανηλίκου, από τα διαλαμβανόμενα στη δικογραφία έγγραφα και ιδίως την από 3-8-2010 ένορκη έκθεση της άνω Εισαγγελέως, την από 13-8-2010 ένορκη έκθεση του ..., αστυνόμου, ο οποίος είναι γνώστης των στην ένορκη κατάθεσή του μνημονευομένων γεγονότων εκ του λόγου ότι διενήργησε την κύρια έρευνα, τις καταθέσεις του πολιτικώς ενάγοντος ..., της νοσοκόμας ..., της νοσοκόμας ..., του γιατρού ..., της νοσοκόμας ..., της νοσοκόμας ..., της νοσοκόμας ..., του γιατρού ..., της νοσοκόμας ..., την από 17-6-2009 ένορκη καταγγελία της ..., καταγγέλουσας, που υπηρετούσε στην Αστυνομία Winnipeg, την από 11-8-2010 ένορκη καταγγελία της ... του Προγράμματος Επιτήρησης και την από 14-8-2010 καταγγελία του ..., που υπηρετούσε στην Αστυνομία του Winnipeg, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την βασιμότητα της κατηγορίας που αποδίδεται για την αξιόποινη πράξη της σεξουαλικής επίθεσης, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 265 και 271 του Ποινικού Κώδικα του καναδά με ποινή κάθειρξης, που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, ενώ η ίδια πράξη προβλέπεται και τιμωρείται και από τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα ως βιασμός με κάθειρξη (άρθρ. 336 παρ. 1). Εδώ πρέπει να λεχθεί ότι σωματική βία κατά την έννοια του άρθρου 336 παρ. 1 του ΠΚ υπάρχει και όταν ο δράστης εκμεταλλεύεται την κατάσταση του θύματος όταν τούτο δεν μπορεί να αντισταθεί, όπως εν προκειμένω προκύπτει, αφού το άνω θύμα ήταν ακινητοποιημένο από την άνω σωματική βλάβη για την οποία ανέμενε να χειρουργηθεί και είχε υποβληθεί σε αγωγή με μορφίνη λόγω των ισχυρών πόνων του. Περαιτέρω και αναφορικά με την κατηγορία της σεξουαλικής επιθέσεως δεν προέκυψε ότι υπάρχουν κατά τους νόμους του Καναδά ως και κατά τους ημεδαπούς νόμους λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν τη δίωξη ή την επιβολή ποινής ή αποκλείουν ή εξαλείφουν το αξιόποινο, ούτε ότι η έκδοση αυτής ζητείται για πολιτικό σκοπό. Όθεν, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του εκκαλούντος στον Καναδά για την πράξη της σεξουαλικής επίθεσης, πράξη για την οποία επιτρέπεται η έκδοση σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 19 της ως άνω Συνθήκης.

Συνεπώς, το Συμβούλιο Εφετών Κρήτης ορθώς εφάρμοσε το νόμο, εκτίμησε τις αποδείξεις και γνωμοδότησε με την εκκαλούμενη απόφασή του υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος για την πράξη της σεξουαλικής επίθεσης στις αρχές του Καναδά, απορριπτομένου ως αβασίμου κατ' ουσίαν του περί του αντιθέτου λόγου των εφέσεων. Αντιθέτως, όσον αφορά την κατηγορία για την πράξη της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου κάτω των 16 ετών, από τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε ότι ο άνω ανήλικος ήταν μεν κατά τον κρίσιμο χρόνο κάτω των 16 ετών όχι όμως και κάτω των 15 ετών (γεννήθηκε στις 4-11-1993) και έτσι η συμπεριφορά του εκκαλούντος δεν συνιστά αξιόποινη πράξη κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους και δη αποπλάνηση ανηλίκου, πέραν του ότι για την πράξη αυτή δεν προβλέπεται δυνατότητα έκδοσης κατά το άρθρο 2 της Συνθήκης αυτής. Συνεπώς, ως προς την κατηγορία για την πράξη της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου κάτω των 16 ετών, που και γι' αυτήν η προσβαλλόμενη απόφαση γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος, έσφαλε και πρέπει να γίνουν δεκτές εν μέρει οι εφέσεις και ως βάσιμες και εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος της τούτο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται τυπικά και εν μέρει κατ' ουσίαν τις εφέσεις.

Εξαφανίζει την 229/2010 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης κατά το μέρος με το οποίο αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στις αρχές του Καναδά για την πράξη της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου κάτω των δεκαέξι (16) ετών.

Απορρίπτει τις εφέσεις κατά τα λοιπά και δη κατά το μέρος που με την προσβαλλόμενη απόφασή του το Συμβούλιο Εφετών Κρήτης γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στις αρχές του Καναδά για την πράξη της σεξουαλικής επίθεσης.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2010. Και,

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου 2010.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ