Έτος
1993
Νόμος / διάταξη που αφορά
359 ΠΚ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
ΟΛΟΙ
Σημασία απόφασης
Έννοια της συμπαράστασης

 

[…] Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Π.Γ. πρώην ναύτη και τώρα δικηγόρο, για τα εξής πραγματικά περιστατικά: Ενώ ήταν ναύτης και υπηρετούσε στη ΔΑ/ΝΑ, στην Κηφισιά Αττικής, κατά το από Φεβρουαρίου 1990 μέχρι 5 Οκτωβρίου 1990 χρονικό διάστημα, εγκατέλειψε αβοήθητη γυναίκα, που έμεινε από αυτόν έγκυος και που λόγω της εγκυμοσύνης και του τοκετού της δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της, δηλαδή συνδεθείς αισθηματικά από του μηνός Αυγούστου 1987 με τη Μ.Σ., και έχοντας μετ’ αυτής από τον ίδιο μήνα πλήρεις κατά φύση σαρκικές επαφές, την κατέστησε περί το μήνα Δεκέμβριο 1989 έγκυο, παρ’ όλο δε που γνώριζε την κατάσταση της εγκυμοσύνης της, από τις αρχές Ιανουαρίου 1990, ότε του γνωστοποίησε την εγκυμοσύνη της και ότι λόγω της κυήσεως της και των εξ αυτής εντόνων προβλημάτων που αντιμετώπιζε από ηθικής, ψυχολογικής και νευρικής πλευράς, είχε ως εκ τούτου ανάγκη βοηθείας εκ μέρους του και κυρίως ηθικής και ψυχικής συνδρομής, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό περίγυρο και να αντεπεξέλθει στη βιολογική, ψυχολογική και ηθική δοκιμασία της εξώγαμης εγκυμοσύνης της, αφού προσπάθησε ανεπιτυχώς να την πείσει να διακόψει την εγκυμοσύνη με έκτρωση, την εγκατέλειψε αβοήθητη κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δηλαδή τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και κατά τον τοκετό, που έλαβε χώρα την 23.8.1990, αλλά και μετά από αυτόν, μέχρι την 5.10.1990, μη παράσχων σ’ αυτήν την οφειλόμενη ηθική και ψυχική συμπαράσταση με το να επικοινωνεί μετ’ αυτής τηλεφωνικώς ή με το να την επισκέπτεται στην οικία της και στο μαιευτήριο κατά τις εξόδους από τη μονάδα του, αν και μπορούσε να πράξει αυτά, δεδομένου ότι κατά το παραπάνω κρίσιμο χρονικό διάστημα υπηρετούσε στην περιοχή Αττικής, με αποτέλεσμα, λόγω της πιο πάνω δύσκολης γενικά καταστάσεώς της και της εξ αυτής αδυναμίας προς μέριμνα και φροντίδα του εαυτού της, να αναγκασθεί να δεχθεί την ηθική και ψυχική βοήθεια και συμπαράσταση άλλων και ιδίως του πατέρα της Θ.Σ. Προέκυψε από τη διαδικασία ότι συντρέχουν υπέρ του κατηγορουμένου ελαφρυντικές περιστάσεις για τον λόγο ότι, μέχρι την ημερομηνία τελέσεως της ανωτέρω πράξεως έζησε έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικώς κοινωνική ζωή.