ΝΟΜΟΣ
2936
Έτος
2001
ΦΕΚ
Α’ 166
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 2 § 1 εδ. γ
Αντικείμενο
Προσόντα εισαγωγής στις σχολές
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Άμυνα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Άρθρο 2 - Προσόντα Επαγγελματιών Οπλιτών

 

 

1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει:

γ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60 μ. οι άνδρες και 1,55 μ. οι γυναίκες.