ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

  • Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων

    Άρθρο 43Α

    1. Ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά τις εξής μόνιμες ειδικές επιτροπές:

    ε) Μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου

    2. ε) Αντικείμενο της επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι: