ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

• Εξάλειψη διακρίσεων σε ζητήματα που αφορούν το γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις