Έτος
1987
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Διαζευγμένες θυγατέρες

 

Διατάξεις που περιέχουν ρυθμίσεις ευμενής ή δυσμενείς για το ένα φύλο είναι αντισυνταγματικές εκτός αν υφίστανται αποχρώντες λόγοι βιολογικής ή κοινωνικής φύσεως. Η παροχή δικαιώματος λήψεως συντάξεως στις διαζευγμένες θυγατέρες λόγω θανάτου του πατρός των είναι αντισυνταγματική. Αδικαιολόγητη υπέρ του φύλου, παρέκκλιση από την αρχή ότι τα τέκνα των θανόντων ησφαλμένων πρέπει να είναι άγαμα για να τύχουν συντάξεως. Μειοψηφία. Η υπέρ των διαζευγμένων θυγατέρων μέριμνα του αιτούντος Ταμείου είναι δικαιολογημένη από τις δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες. Παραπομπή στην Ολομέλεια.