Έτος
1994
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Διαζευγμένες θυγατέρες

Συνταξιοδοτική νομοθεσία. Προϋποθέσεις μεταβίβασης σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα. Για τη στέρηση του ανωτέρω δικαιώματος δεν αρκεί η περιστασιακή ασφάλιση αυτής σε οργανισμό κύριας σύνταξης. Απαιτείται η ύπαρξη ασφαλιστικού δεσμού ικανού να θεμελιώσει συτναξιοδοτικό δικαίωμα.