Έτος
1994
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Διαζευγμένες θυγατέρες

ΝΑΤ. Συνταξιοδότηση διαζευγμένης θυγατέρας θανόντος ναυτικού. Προϋποθέσεις για την συνταξιοδότηση. Ισότητα των φύλων. Εάν ο θάνατος του ναυτικού επήλθε πριν την 31/12/1982, η ρύθμιση για συνταξιοδότηση διαζευγμένης θυγατέρας δεν προσκρούει στην αρχή της ισότητας.