ΝΟΜΟΣ
1993
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 10
Αντικείμενο
Άδειες και εγκυμοσύνη
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Απασχόληση-Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζόμενη μητέρα
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία Γενικά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα επιθεωρητών εργασίας Γονείς
Άρθρο 10 - Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών

 

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενες είτε µε πλήρη είτε µε µερική απασχόληση αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση προγραµµάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε  νυχτερινή βάρδια.

Σε οποιαδήποτε στιγµή της εγκυµοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να µετακινείται σε θέση ηµερήσιας απασχόλησης.