ΝΟΜΟΣ
2462/1997
Έτος
1997
ΦΕΚ
Α/25/1997
Σχετικά Άρθρα
23
Αντικείμενο
Ισότητα ανδρών και γυναικών, απαγόρευση διακρίσεων, προστασία γάμου και οικογένειας, προστασία παιδιών, ίση προστασία από το νόμο
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρισεις

Άρθρο 23

  1. Η οικογένεια είναι φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας, τα μέλη της δεν απολαύουν την προστασία της κοινωνίας και του Κράτους.