ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ