ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ